MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Novapac is een groeiende organisatie met steeds meer output aan vervaardigde producten. Tijdens deze groei verliezen we het maatschappelijk aspect zeker niet uit het oog. Novapac wil verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van haar bedrijfsvoering op de MVO onderwerpen mens, milieu, omgeving en bedrijfsvoering.

Als handvat hiervoor gebruiken we de ISO 26000 richtlijn. Deze richtlijn bevat 7 kernthema’s, namelijk:

-          Bestuur van de organisatie 

-          Mensenrechten 

-          Arbeidsomstandigheden 

-          Milieu 

-          Eerlijk zakendoen 

-          Consumentenaangelegenheden 

-          Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Via de zelfverklaring laten we zien werk te maken van het principe MVO. Deze zelfverklaring vindt u hieronder als PDF file. 

zelfverklaring-novapac-iso-26000.pdf